Gewrichtsontsteking

Wat is een gewrichtsontsteking?
In de medische wereld wordt een gewrichtsontsteking artritis genoemd.
Eenvoudig gezegd is een gewricht het verbindende element tussen twee of meer botten. Bij artritis is het gewricht en het gebied daaromheen pijnlijk, stijf en opgezet en soms ook rood en warm. De aandoening kan afhankelijk van de oorzaak op heel verschillende manieren verlopen. Soms blijven de problemen beperkt tot één gewricht, in andere gevallen worden verscheidene gewrichten tegelijk aangetast. Artritis kan zich plotseling of juist heel geleidelijk openbaren. Soms wisselen aanvallen van klachten en perioden zonder klachten elkaar af. In veel gevallen zijn artritisklachten echter langdurig van aard. In hoeverre iemand met artritis kan blijven functioneren, hangt af van het gewricht dat is aangetast, de ernst van de aandoening en de tijd die is verlopen sinds de eerste klachten.

Wat zijn de oorzaken?
Artritis kan zowel snel (acuut) ontstaan als langzaam (chronisch). Tot de acute oorzaken behoren onder meer letsel aan een gewricht,( door b.v. een val) en infectie van een gewricht. Chronische vormen van artritis zijn bijvoorbeeld diverse vormen van reuma. Soms ontstaat artritis ook in samenhang met slijtage van het kraakbeen in gewrichten (artrose).

Hoe wordt artritis vastgesteld?
Naast uitgebreid lichamelijk onderzoek kunnen verschillende soorten bloedtests en röntgenfoto’s nodig zijn om te bepalen om welk type artritis het gaat en welke behandeling daarvoor het meest geschikt is. Een andere manier om de diagnose te stellen is vloeistof af te tappen uit de gewrichtsholte en die te onderzoeken. In bepaalde gevallen kan daarnaast een kijkoperatie in het gewricht nodig zijn, een speciale techniek waarbij een camera in de gewrichtsholte wordt ingebracht om die in alle details te bekijken. Bij lichamelijk onderzoek valt de typische stijfheid op, die past bij artritis.

Hoe wordt artritis behandeld?
Zoals bij veel aandoeningen is het ook bij artritis zo dat je er zelf veel aan kunt doen, door de juiste regels voor beweging en belasting in acht te nemen. Zeker in het actieve stadium van de artritis is een gematigde belasting, in combinatie met veel rustige, ontspannen beweging van belang. Hiervoor is een goed oefenschema van belang dat samen met je fysiotherapeut kan worden opgesteld.

Verder kan je fysiotherapeut specifieke middelen inzetten om de pijn te verminderen.In een later stadium zal een wat zwaardere training mogelijk worden, waarbij er ook aandacht is voor het minder stijf maken van het gewricht en de omliggende spieren.

Ter verlichting van de pijn en bestrijding van de ontsteking zal de arts in eerste instantie veelal ontstekingsremmende middelen voorschrijven. Ook is het vaak mogelijk om door middel van een injectie plaatselijk een gewricht te behandelen met pijnstillende of ontstekingsremmende middelen. Wanneer fysiotherapie, medicijnen en evt. injecties niet of onvoldoende helpen kan een operatie soms nodig zijn.