Inklemming-schouder

Wat is het?
Je hebt klachten aan je schouder die veroorzaakt worden door inklemming van weefsel wanneer je de arm omhoog beweegt. Dit kunnen pezen, kapsel en/of een slijmbeurs zijn die in een nauwe ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak (de botten bovenop uw schouder) liggen. Bij het heffen van de arm wordt de ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak een beetje kleiner. Op dat moment rolt de kop namelijk een klein stukje omhoog, richting schouderdak. Dat gebeurt bij iedereen, dag in dag uit, en doet normaal gesproken ook geen pijn.

Het kan gebeuren dat de ruimte tussen de kop en het schouderdak, te klein wordt. Zelfs zo klein dat de structuren die zich er bevinden ingeklemd worden. Een verdikking van de structuren zelf kan er ook voor zorgen dat er een inklemming plaats vindt. Ook een combinatie van die twee behoort tot de mogelijkheden. De inklemming die ontstaat wordt ook wel impingement genoemd. Naast het zijwaarts en voorwaarts heffen van de arm kan ook het liggen op de schouder pijnlijk zijn.

Hoe wordt het veroorzaakt?
Inklemming in de schouder komt zowel bij jonge als bij oudere mensen voor. De klachten ontstaan soms na een (klein) trauma of ogenschijnlijk spontaan zonder duidelijke oorzaak. De belangrijkste aspecten die bij analyse een rol kunnen spelen bij het ontstaan van inklemming zijn:

  • Een lichaamshouding met een bolle bovenrug, waardoor de ruimte bij schouderbewegingen kleiner wordt.
  • Spieren rond het schoudergewricht die in de loop der tijd minder goed zijn gaan samenwerken, waardoor de schouderkop teveel omhoog getrokken wordt tijdens het heffen van de arm.
  • Door overmatige botgroei of verkalking kan de ruimte slinken waardoor deze te klein wordt bij schouderbewegingen en er inklemming optreedt.
  • Door de vorm van de botten bij het schoudergewricht zal bij de ene persoon de ruimte al kleiner kunnen zijn dan bij een ander.

Hoe wordt een schouderinklemming behandeld?
De meeste inklemmingsklachten van de schouder kunnen succesvol behandeld worden met een specifiek trainingsprogramma, met individuele accenten, afhankelijk van de uitkomsten van het fysiotherapeutisch onderzoek (en eventueel aanvullend onderzoek). Uit onderzoek blijkt dat het in alle gevallen belangrijk is om eerst te kijken of de klachten middels goede fysiotherapie en training verholpen c.q. positief beïnvloed kunnen worden, alvorens eventueel operatief ingrijpen te overwegen. Er zijn verschillende behandelingsaspecten die hierbij in meer of mindere mate een rol kunnen spelen. Een aantal belangrijke aspecten worden hieronder beschreven.

Eerst even rustig aan:
Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de arm eerst 1 tot 3 weken rust gegeven. Rust betekent in dit geval dat je zorgt dat de inklemming zo min mogelijk optreedt door de arm laag te houden en er geen grote krachten van de arm gevraagd worden. Soms wordt er in deze periode ook een injectie overwogen om het gewricht tot rust te brengen. Soms is een korte periode in een mitella prettig om de schouder rust te kunnen gunnen. In deze periode wordt er wel regelmatig bewogen met de schouder, maar alleen zo dat er geen/weinig pijn bij optreedt. Veel bewegen zonder belasting zorgt voor optimale herstelomstandigheden. Daarnaast kunnen vaak al bepaalde spieroefeningen uitgevoerd worden die de schouder niet belasten maar de ruimte juist groter maken. Je fysiotherapeut zal je hiervoor 1 of meer oefeningen geven.

Trainingsprogramma:
Actieve training is de basis van de behandeling. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal er specifiek getraind worden om de volgende zaken te verbeteren:

  • Training van specifieke spieren die de schouderkop wat naar beneden trekken.
  • Training van spieren een houding van de bovenrug (minder bol)
  • Training van specifieke spieren van het schouderblad
  • Training van de coördinatie tussen de spieren bij het heffen van de arm.

In de loop van het trainingsprogramma zal de schouder weer toenemend belast gaan worden, waarbij het doel is dat er bij die belasting geen inklemming meer optreedt. Het trainingsprogramma duurt, afhankelijk van de ernst van de klachten, gemiddeld rond de 12 weken.

Eventueel aanpassing van de belasting:
In je werk- en/of privé situatie komt er, door de activiteiten die je verricht, een bepaalde hoeveelheid belasting op je schouder. Indien er sprake is van specifieke belastingen die het herstel van de blessure in de weg kunnen staan of herhaling van de klacht kunnen veroorzaken, is het soms goed om die belasting specifiek te verlagen. Dit bepaal je in overleg met je fysiotherapeut en eventueel je werkgever.

Je eigen rol:
Zoals gezegd is actieve training de basis van een succesvolle behandeling. Alleen oefenen tijdens de fysiotherapeutische behandeling is echt onvoldoende. Je fysiotherapeut zal je vaak al vanaf het begin specifieke oefeningen meegeven die van belang zijn voor een optimaal herstel. We weten hoe makkelijk het oefenen thuis er bij inschiet. Toch is juist de regelmaat van trainen een belangrijke basis van succes! Probeer voor jezelf vaste oefenmomenten vast te leggen en voor de komende periode in te bouwen in je dagelijks leefpatroon. Je zult er veel baat bij hebben!

Voorkomen van herhaling:
Door goed te onderzoeken welke oorzaken hebben meegespeeld bij het ontstaan van de klachten kan herhaling van klachten voorkomen worden. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat uw lichaam in z’n algemeenheid goed belastbaar is! Beweegt u genoeg en met voldoende afwisseling? Aan de andere kant kunnen bepaalde gewoonten in werk en/of sport ook leiden tot hernieuwde overbelasting. Indien nodig zal uw fysiotherapeut u adviseren.