MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

regelement
Regelement medische trainingstherapie
Indien vooraf aan de trainingen een intake plus instroom plaatsvindt (kennismaking met de apparatuur) dan bestaat deze intake uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en het opstellen van het trainingsprogramma.
Totale duur intake plus instroom is één uur.

Makkelijk zittende kleding/sportkleding en schone sportschoenen in verband met de hygiëne worden tijdens de intake en trainingen ten zeerste aanbevolen.

Tussentijdse verhinderingen van trainingen dienen minimaal 24 uur van te voren gemeld te worden. Indien mogelijk kunt u dan inhalen in een andere groep. (denk bijvoorbeeld aan vakantieperioden, officiële feestdagen, etc om dit vooraf te regelen met uw fysiotherapeut)
Bij verhinderingen van trainingen kan de contributie niet worden gerestitueerd.

Tussentijds wisselen van trainingsavond en/of trainingstijd is in overleg mogelijk.

Deelname is uitsluitend mogelijk per 3 maanden.

Tijdens officiële feestdagen is de zaal gesloten.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, één maand vóór beëindiging van de periode.

Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

De kosten dienen te worden voldaan voor de eerste trainingsdag. Betaling vind plaats door middel van automatische incasso.

De leiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van uw bezittingen zowel binnen als buiten het gebouw.

Het op eigen initiatief afwijken van het voorgeschreven trainingsprogramma is voor risico van de deelnemer zelf. Fysio-Lith aanvaardt dan geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training.

Prijzen onder voorbehoud