Mijn Bloeddruk

Wat is bloeddruk eigenlijk?
Ongeveer 60 tot 80 keer per minuut trekt de hartspier samen, hierdoor wordt bloed continu door de bloedvaten gepompt. De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt. Wanneer het hart samentrekt wordt de druk op de vaatwanden hoger. Dit wordt bovendruk genoemd. Tussen twee slagen ontspant de hartspier en neemt de druk weer af. Deze druk heet onderdruk. De bloeddruk schommelt bij gezonde mensen in de loop van de dag en afhankelijk van de situatie. In de ochtend en ’s avonds is de druk vaak lager dan ’s middags. Door sport, beweging, praten en door emoties kan de bloeddruk tijdelijk stijgen. De meeste artsen zullen pas de diagnose van een te hoge bloeddruk (hypertensie) stellen wanneer er bij iemand op tenminste zes verschillende momenten een te hoge bloeddruk is gemeten.

Wat zijn oorzaken van hoge bloeddruk?
Er kunnen duidelijke oorzaken zijn van een verhoogde bloeddruk, zoals een ziekte aan de bijnieren, een aangeboren nierafwijking, een nierontsteking, een vernauwing van de grote lichaamsslagader (aorta) of een vernauwing van een nierslagader. Dit is echter vrij zeldzaam; in 95% van de gevallen is de oorzaak niet precies bekend. Er zijn wel risicofactoren bekend die een rol kunnen spelen, zoals overgewicht, te zout eten, gebruik van alcohol en suiker, stress en erfelijke factoren. Ook diabetes (suikerziekte), nierziekten en zwangerschap kunnen de bloeddruk doen stijgen. Bij kinderen komt een verhoogde bloeddruk zelden voor. Op jonge en middelbare leeftijd hebben meer mannen dan vrouwen last van een te hoge bloeddruk.

Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk?
Bij iemand met een hoge bloeddruk is de kracht op de vaatwanden groter dan normaal. Hierdoor kunnen op termijn de wanden van de bloedvaten beschadigd raken, een proces dat atherosclerose (aderverkalking) wordt genoemd. Als de vaten beschadigd raken en vernauwen wordt het moeilijker voor het hart om bloed door de vaten te pompen. Het hart krijgt dan meer te verduren, en dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het hart. Een verhoogde bloeddruk geeft op de langere termijn dan ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Ook nierziekten en netvliesbeschadiging kunnen ontstaan door een hoge bloeddruk.

Bloeddruk meten:
De bloeddruk kan tegenwoordig thuis goed gemeten worden met een digitale bloeddrukmeter.

 • Lees de gebruiksaanwijzing van het apparaat
 • Het is niet verstandig om van te voren koffie te
  drinken, te roken, aandrang te hebben voor het toilet,
  haast te hebben of op een andere manier onrustig te
  zijn.
 • Zorg dat je op hetzelfde moment van de dag de
  meting doet en dat je deze na drie minuten nogmaals
  herhaald.
 • Meet aan de linker zijde.

Kijk hieronder voor de normwaarden.