Mijn buikomvang

Met het meten van de buikomvang of middelomtrek kan een indruk worden verkregen van de hoeveelheid vet in de buikholte. Bij de ene persoon is het lichaamsvet redelijk verdeeld over het hele lichaam, bij een ander is het vet meer geconcentreerd rond de buik. Het blijkt dat juist de hoeveelheid buikvet (buikomvang) een goede voorspeller is van het risico op ziekten ten gevolge van overgewicht (obesitas), zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Meetmethode:
Meetlint: Meet de omvang van je buik ter hoogte van je navel, na een normale uitademing. Het meetlint is aangesloten aan de huid, maar wordt niet strak getrokken.
Noteer de omtrek in centimeters afgerond op hele centimeters

Om te zien waar je met je buikomvang staat ten opzichte van opgestelde normering kun je je buikomvang vergelijken met de normwaarden in de tabel hieronder.