Mijn stressniveau

Wat is stress?
Wat is stress eigenlijk? Stress is in elk geval alledaags en niet te vermijden. Elke situatie of verandering, die een aanpassing vergt, veroorzaakt stress. Stress is dus niet ongezond, maar in veel gevallen nodig en nuttig om (optimaal) te kunnen presteren en functioneren. Zonder stress zouden wij zelfs niet kunnen overleven. Het is juist deze spanning, die ons in staat stelt om ons zo goed mogelijk aan te passen aan een nieuwe situatie of erop te reageren.

Te langdurige stress kan leiden tot negatieve stressreacties. Of een stressreactie zich ontwikkelt van gezonde naar ongezonde stress hangt mede af van de duur van de stressreactie, en hoe vaak en hoe hevig zij optreedt. Naarmate de stresstoestand langer duurt, is er meer tijd nodig om daarvan te herstellen. Als er voldoende tijd is om te herstellen na een toestand van stress is de kans op negatieve gevolgen kleiner. Naast de stresssituatie zelf is de manier van verwerken van stress belangrijk bij het wel of niet ontwikkelen van ongezonde stress.

Stresstest:
Klik hier om de stresstest uit te voeren.


Werken aan gezond omgaan met stress:
Als je merkt dat langdurige stress een negatieve factor is waardoor je niet optimaal in je vel zit en/of waardoor je niet optimaal kunt presteren, dan is het goed om actief te werken aan een betere balans.

De volgende zaken zijn belangrijk om positief invloed te kunnen nemen op negatieve stressreacties:

  • Kennis van het werkingsmechanisme van stress en angst
  • Bewustwording en herkenning van de factoren die bij jou een rol spelen
  • Vaardigheden, tools en oefeningen om deze factoren positief te beïnvloeden

Fys’ Optima heeft het programma “Stress de Baas” ontwikkeld waar, waarin kennis, bewustwording en vaardigheden aan bod komen waarmee je meer vat krijgt op negatieve stressreacties. Vraag ernaar bij de Fys’ Optima praktijk bij jou in de buurt.