Praktijkinfo

Fysio-Lith is een groepspraktijk waar drie fysiotherapeuten werkzaam zijn. Naast fysiotherapie hebben wij meerdere specialisaties in huis, zoals: manuele therapie, oedeem-therapie, DryNeedling, Claudicatio en M.T.T. (Medische Training Therapie).
Ook bieden wij de mogelijkheid aan voor D.T.F.; deze Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie houdt in dat u zonder verwijzing van huisarts en specialist direct naar de fysiotherapeut mag komen.
Middels een vraaggesprek en eventueel aanvullend onderzoek beoordelen wij of de klacht daadwerkelijk voor de fysiotherapeut geschikt is.
Als dit zo is, dan starten we de behandeling. Indien de klacht niet in aanmerking komt voor fysiotherapie, dan zullen wij, in overleg met u, u terugverwijzen naar de huisarts of specialist.

Meerdere disciplines

Wij behuizen tegenwoordig meerdere disciplines. Voor informatie en het maken van afspraken verwijzen wij u graag naar de desbetreffende disciplines:  

Podotherapie
Podotherapie Plus, Saskia Stokkermans 06-17359225, www.podotherapie-Lith.nl

Diëtiste
BeLEEF gezonder, Lisa Coppens 06-21401103, www.beleefgezonder.nl 

Yogadocente
Marijke Delforterie, 0412-626036

 

Aanmelden

U kunt u op drie manieren aanmelden: – direct aan de balie, – telefonisch of via de – website.
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw N.A.W. gegevens, uw verzekering, uw identificatiebewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandelt wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak.
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm(en) omvatten en zal met u worden besproken.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.