Rugklachten chronisch

Hoe is je rug opgebouwd?
De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels en het heiligbeen. Tussen twee wervellichamen ligt telkens een tussenwervelschijf; deze 23 kraakbeenschijven verhogen de elasticiteit en de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom. De wervelkolom geeft ook bescherming aan het zenuwweefstel die door het wervelkolomkanaal van boven naar beneden loopt.

Wat is het?
Je hebt al langer dan 3 maanden rugklachten, zonder duidelijke specifieke aandoening. Blijkbaar zijn er omstandigheden waardoor de klachten aan blijven houden of telkens in wisselende intensiteit aanwezig zijn.
Belangrijke factoren die hierin een rol kunnen spelen’:

Onderbelasting door te weinig beweging:
Een van de belangrijkste oorzaken van veel hedendaagse aandoeningen is bewegingsarmoede. Nog niet zo heel lang geleden moest de gemiddelde mens een behoorlijke dagelijkse lichamelijke inspanning verrichten, zowel in het werk als in de privé-sfeer. Door de toenemende automatisering en zeker door de komst en de steeds groter wordende mogelijkheden van de computer, is de dagelijkse hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd, met alle gevolgen van dien.

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft nomen opgesteld voor de hoeveelheid beweging die gehaald zou moeten worden om een positieve bijdrage te leveren aan behoud van gezondheid. Op basis daarvan is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm opgesteld. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (en met name de jeugd) deze normen niet haalt.

Door de aanwezige rugklachten kan het zijn dat de hoeveelheid beweging en belasting is afgenomen.

Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning
Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Wanneer een mens zich gespannen voelt, dan uit zich dit ook in een hogere spierspanning. Daarom is het ook erg belangrijk om langdurige stresssituaties te vermijden en regelmatig geestelijk te ontspannen, bijvoorbeeld wegdromen in een boek of lekker sporten. Er zijn vele redenen waardoor er een verhoogde geestelijke spanning (en dus ook spierspanning) kan optreden, zoals bijvoorbeeld: een verhuizing, slechte collegiale verhoudingen, langdurig hoge werkdruk, spanningen in de relatie, enz.

Karakter en gedrag
De manier waarop je met spanningen, pijn, werk, tegenslag en dergelijke omgaat bepaalt uiteraard voor een belangrijk deel de reactie op allerlei gebeurtenissen. Deze reacties kunnen herstelbevorderend of herstelbelemmerend werken. Als rugklachten langer duren kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je bang bent om te bewegen/belasten of dat je je zorgen maakt over de toekomst of de ernst van de klachten. Alhoewel er bijna nooit iets ergs aan de hand is, kunnen deze zorgen en gedachten de klachten wel mede in stand houden. Ook angst om te bewegen en belasten kan er toe leiden dat de klachten juist verergeren of blijven.

Behandeling:
Juist omdat er geen specifieke diagnose te stellen is zal de behandeling en begeleiding na een goede analyse, gericht moeten zijn op de omstandigheden waaronder de klachten hebben kunnen ontstaan. Vaak is dit een combinatie van factoren op het gebied van fitheid, lichamelijke (werk)belasting, mentale (werk)belasting, persoonskenmerken en gebeurtenissen. Dit betekent dan ook dat de behandeling, begeleiding en training volledig afhankelijk is van wat er samen met jou is gevonden in het onderzoek. Onderdelen hierin kunnen zijn:

  • Bewustwording door coaching en informatie
  • Specifieke behandelvormen om de lokale weefselgesteldheid te bevorderen.
  • Lichamelijke training: Door een gerichte training, waarbij de belasting laag begint en door de tijd heen hoger wordt is het vaak goed mogelijk om het lichaam sterker te maken en de klachten sterk te verminderen of geheel te laten verdwijnen.
  • De oefeningen voor thuis spelen daarin uiteraard een belangrijke rol.
  • Mentale training: Soms kan het zinnig zijn om een specifieke training te volgen om anders/beter met stress, spanning en/of pijn om te gaan of anders in je werk te staan. Dit zal dan met je besproken worden.
  • Aanpassen van de lichamelijke belasting door bewustwording, gedragsverandering en evt. inzet van hulpmiddelen of aanpassingen werkpek.

Je eigen rol:
Voor een goede analyse is het belangrijk dat je je openstelt en samen met je fysiotherapeut onderzoekt wat er bij het ontstaan en blijven van de klachten een rol zou kunnen spelen.

Vaak is actieve training een belangrijk onderdeel van een succesvolle behandeling. Alleen oefenen tijdens de fysiotherapeutische behandeling is dan echt onvoldoende. Je fysiotherapeut zal je vaak al vanaf het begin specifieke oefeningen meegeven die van belang zijn voor een optimaal herstel. We weten hoe makkelijk het oefenen thuis er bij inschiet. Toch is juist de regelmaat van trainen een belangrijke basis van succes! Probeer voor jezelf vaste oefenmomenten vast te leggen en voor de komende periode in te bouwen in je dagelijks leefpatroon. Je zult er veel baat bij hebben!

Informatie over pijn
Pijn is een signaal van je lichaam, niet meer dan dat. Pijn wordt door veel mensen uitgelegd als erg / ernstig /stoppen met bewegen en belasten / er is iets stuk . Het kan zelfs zijn dat je bang gaat worden om te belasten omdat je denkt dat je bij pijn dingen in je rug kapot maakt.
Het is belangrijk om te weten dat pijn niet betekent dat er iets kapot gaat in je lichaam. Pijn geeft alleen aan dat je naar een grens toegaat. Dus ook tijdens training kun je soms pijn hebben, immers ook dan ga je naar een bepaalde grens om er beter van te worden. Pijn is dus bijna nooit een reden om te stoppen met bewegen en belasten. Wel kan het soms van belang zijn om de belasting (tijdelijk) aan te passen.