Sportfysiotherapie

Niet kunnen sporten door een blessure, opgelopen in of buiten de sport. Binnen de sportfysiotherapie staat het behandelen, trainen, begeleiden en adviseren van mensen centraal, bij de relatie tussen klachten aan houding- en bewegingsapparaat enerzijds en specifieke sportbeoefening anderzijds.

Ook kunnen sportfysiotherapeuten begeleiding geven bij het verantwoord opbouwen van een bepaalde sportbelasting (zoals bijvoorbeeld een marathon). Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pak je dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn geschikt voor jou? Ook als je een chronische ziekte of handicap hebt?

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt je als je een blessure hebt of overtraind bent. Je wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar je wil het liefst blijven sporten en je conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe je geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor jou en je vereniging is. Dat zie je terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met je maakt. Enerzijds afgestemd op je mogelijkheden en anderzijds op de sport die je beoefent. Hij of zij kijkt naar je motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Je sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken.

Hij of zij traint je sportspecifiek en functioneel, zodat je kunt herstellen tot op je oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met je trainer over een aangepast trainingsschema. Je merkt dat je een stuk makkelijker praat met een specialist die je als sporter benadert.

Naast behandeling bij blessures is de sportfysiotherapeut ook specialist in het voorkomen van blessures bij sportbeoefening. Wanneer je met een bepaalde sport begint kun je via een sportfysiotherapeut gericht advies vragen over verantwoorde opbouw.

Voor meer informatie:
www.nvfs.nl