Tarieven

Als praktijk hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen wij de behandelingen direct bij hen declareren.
Bent u NIET aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de volgende tarieven en betalingsvoorwaarden.
Per 01-01-2024 zijn de tarieven als volgt:

Afspraken
Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden.
Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht

Hebt u vragen, vraag uw behandelend fysiotherapeut om toelichting of kijkt u op de site van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelings-overeenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt bij voorkeur direct per pinbetaling of binnen acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaat-regelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstelling van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringsbedrijf prevaleren.
Code Omschrijving Prijs in euros
1000
reguliere zitting
€41,00
per zitting
1001
reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling
€59,00
per zitting
1002
reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag
€53,50
per zitting
1200
manuele therapie
€51,00
per zitting
1201
manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling
€69,00
per zitting
1202
manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag
€63,50
per zitting
1316
groepszitting specifieke behandeling 2 personen
€41,00
per zitting
1317
groepszitting specifieke behandeling 3 personen
€37,50
per zitting
1318
groepszitting specifieke behandeling 4 personen
€32,50
per zitting
1400
éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€59,00
per zitting
1500
oedeemtherapie
€53,50
per zitting
1501
oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€71,50
per zitting
1502
oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag
€66,00
per zitting
1700
lange zitting voor complexe aandoeningen
€53,50
per zitting
1701
lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling
€71,50
per zitting
1702
lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag
€66,00
per zitting
1850
screening
€19,50
per zitting
1860
intake en onderzoek na screening
€41,00
per zitting
1864
screening en intake en onderzoek
€53,50
per zitting
1870
intake en onderzoek na verwijzing
€53,50
per zitting
1871
intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling
€71,50
per zitting
1872
intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag
€66,00
per zitting
1960
niet nagekomen afspraak
100%
per zitting