TARIEVEN
1000
1001
1002
1200
1201
1202
1316
1317
1318
1400
1401
1402
1500
1501
1502
1700
1701
1702
1850
1860
1864
1870
1871
1872
1960


reguliere zitting
reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling
reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag
manuele therapie
manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling
manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag
groepszitting specifieke behandeling 2 personen
groepszitting specifieke behandeling 3 personen
groepszitting specifieke behandeling 4 personen
éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek
éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling
éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag
oedeemtherapie
oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling
oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag
lange zitting voor complexe aandoeningen
lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling
lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag
screening
intake en onderzoek na screening
screening en intake en onderzoek
intake en onderzoek na verwijzing
intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling
intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag
niet nagekomen afspraak

Afspraken
Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden.
Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht
33,00
46,00
40,50
42,00
55.00
49.50
33,00
30.00
25,00
54.00
67.00
61.50
46.00
59.00
53.50
45.00
58.00
52.50
13.00
33.00
46,00
46,00
59.00
53.50
100%
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
per zitting
31-08-2018
Tarieven
Als praktijk hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen wij de behandelingen direct bij hen declareren.
Bent u NIET aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de volgende tarieven en betalingsvoorwaarden.
Per 31-08-2018 zijn de tarieven als volgt:
1.Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelings-overeenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2.Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3.Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt bij voorkeur direct per pinbetaling of binnen acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaat-regelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5.Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstelling van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringsbedrijf prevaleren.
CODE
OMSCHRIJVING
PRIJS IN EURO'S
Hebt u vragen, vraag uw behandelend fysiotherapeut om toelichting of kijkt u op de site van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.
BETALINGSVOORWAARDEN