Vergoedingen

Fysiotherapie met al haar verbijzonderingen is een para-medische verstrekking die sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet vrijwel volledig binnen het aanvullende pakket van uw verzekering valt.

Uitzondering zijn klachten bij jongeren onder 18 jaar en aandoeningen die voorkomen op de zogenaamde chronische lijst (lijst Borst). Deze worden vergoed uit het basispakket van uw verzekering. Deze lijst met aandoeningen kunt u vinden op internet via www.fysiotherapievergoedingen.nl. Waarbij vermeld moet worden dat de eerste 9 behandelingen bij een chronische aandoeningen door de patiënt zelf of de aanvullende verzekering moeten worden voldaan. Om dus voor vergoeding in aanmerking te komen dient men de juiste aanvullende verzekering te hebben afgesloten. 95% van de mensen zijn aanvullend verzekerd voor fysiotherapie.

Om meer te lezen over wat de verzekeringen kosten en bieden en veel gezondheidsinformatie, gaat u naar: www.kiesbeter.nl